image descriprion

Daam's molen

De oorspronkelijke molen is in 1870 gebouwd. Daarna was de molen tot 1934 bij een veevoederbedrijf als windkorenmolen in gebruik. In dat jaar werd de molen onttakeld. In de overgebleven romp, ingericht met een silo, mengketel, elevator, stortkelder, koekenbreker en hamermolen, werd sindsdien alleen nog elektrisch gemalen. Op deze manier is de molen tot ± 1965 in gebruik geweest.
Daarna diende de molen alleen als opslagsilo. Rond 1985 waren er plannen om molenromp en onderachtkant te slopen. Zover kwam het niet. De al bestaande stichting ‘Op eigen wieken’ werd omgevormd tot de ‘Stichting Vaassens Molen’ met het doel de molen weer maalvaardig te maken. De reconstructie begon in 1989 en op Nationale Molendag 1990 draaide de molen weer in volle glorie als windkorenmolen.Het herstel was zeer ingrijpend en kwam grotendeels neer op herbouw. Zo bleek het oude achtkant erg slecht en moest geheel worden vernieuwd. Het werk werd toen uitgevoerd door molenmaker Groot Roessink uit Voorst en aannemersbedrijf  Van Laar uit Vaassen voor wat betreft onderbouw, eerste zolder en stelling.Bij de herbouw is de oorspronkelijke opzet nogal gewijzigd. Voorheen lagen de maalstenen op de stellingzolder (niet ongebruikelijk in deze regio), thans een zolder hoger. Ook was de molen vroeger niet met riet gedekt, maar met hout en dakleer.Vanaf 2008 was de molen volop in discussie, dit vanwege plannen om de dorpskern deels te renoveren en van nieuwbouw te voorzien. Als consequentie wilde men, vanwege de te verwachten verminderde windvang, de molen verhogen. Hierover bleken de meningen ernstig verdeeld. Uiteindelijk werd toch tot verhoging besloten.In maart 2012 is hiermee begonnen. Allereerst is het bovengrondse deel van de molen ca. 30 meter verplaatst, naar de overkant van de straat. Vervolgens is op de eigenlijke plaats een nieuwe fundering met kelder gemaakt. Op 8 mei 2012 werd de molen weer boven de fundering gebracht en verhoogd. Op 7 september 2012 werd de verhoogde en weer geheel maalvaardige molen officieel in gebruik genomen.Over de bestemming van de nieuwe begane grond zijn wat ideeën gepasseerd. Zo heeft er een tijdje het VVV-kantoor in gezeten. Vanaf 1 april 2012 is daar het Koffie- en Theehuys De Korenmolen in gevestigd. 

Contactgegevens

Daam's molen

Jan Mulderstraat
8171 CD Vaassen
0578 617 591
http://daamsmolen.nl/

Openingstijden

Zondag10:00 - 14:00

De gehele molen is open voor bezichtiging en rondleiding indien de molenaars aanwezig zijn. Houdt voor de speciale data de website in de gaten!