Wie zijn wij

De Stichting Promotie Gemeente Epe is opgericht op 25 maart 2014 en ontstaan vanuit de wens van ondernemers en gemeente meer aandacht te hebben voor de lokale promotie.

Wie zijn wij

De Stichting Promotie Gemeente Epe is opgericht op 25 maart 2014 en ontstaan vanuit de wens van ondernemers en gemeente meer aandacht te hebben voor de lokale promotie.

Epe moet aantrekkelijk zijn en blijven voor toeristen en heeft veel te bieden: de gemeente ligt in het natuurgebied De Veluwe, beschikt over verschillende natuur- en cultuurwaarden en heeft een actieve gemeenschap waar heel veel verschillende activiteiten worden georganiseerd. Maar ook voor de inwoners en bezoekers van omliggende dorpen en steden wil Stichting Promotie Gemeente Epe er zijn.

Voor de lokale economie (winkelbestand, attracties, horeca en werkgelegenheid) is recreatie en toerisme erg belangrijk. De ambitie is om de gemeente Epe op de kaart te zetten als één van de vier meest aantrekkelijke gemeentes van de Veluwe voor bewoners en bezoekers.

Doelstelling:

Het promoten van de Gemeente Epe in de meest brede zin van het woord. Het profiel ‘Gemeente Epe 100% wildgarantie op de Veluwe’ speelt hierbij een belangrijke rol.

Samen sterker

Verbinden en samenwerken is wat de Stichting Promotie Gemeente Epe sterk en functioneel maakt. Als sleutelorganisatie zijn wij de verbindende factor tussen branche overkoepelende partijen. Meer dan ooit gaat hierbij de regel op: ‘samen staan we sterker’. Met adequate kennis brengen we onze relaties, partners en doelgroepen bij elkaar. Samen werken we aan verbetering en zoeken we naar sector overschrijdende mogelijkheden en oplossingen.

 Epe 100% Wild

In 2017 is, na onderzoek en in samenwerking met de (recreatie)ondernemers en gemeente gekozen voor het profiel ‘Gemeente Epe, 100% wildgarantie op de Veluwe’. Met dit profiel willen we het imago van de Gemeente Epe, binnen de context van de Veluwe, positief beïnvloeden.

Waarom is 100% Wild een goede keuze?

Het profiel past bij het karakter van de gemeente en daarmee haar inwoners, maar is tegelijkertijd bijzonder genoeg naast andere Nederlandse lokale profielen. Het gaat hierbij om het thema ‘wild’. In de precieze uitwerking kunnen accentverschillen worden gelegd. 100% Wild is het meest spannende verhaal wat de gehele gemeente Epe beslaat, het meest tastbaar, scherp en herkenbaar. Daarbij is het goed te beseffen dat voor de gemiddelde inwoner van Epe het wild een heel normaal verschijnsel is, maar dat juist voor mensen vanuit andere regio’s, en zeker de Randstad, het een bijzonder en aantrekkelijk element is.

In onze huisstijl laten we de kenmerken van het profiel tot uiting komen. De dieren in ons logo, het hert, de zwijn, de das en de ijsvogel vormen ons uithangbord, maar ook ander op de Veluwe levend wild en de natuur brengen we uitdrukkelijk naar buiten als ons visitekaartje.

Lid worden

Samen met jou willen wij Epe graag beter op de kaart zetten. Meld je daarom nu hier aan en profiteer mee van de vele promotie mogelijkheden.

 

 

 

Lid worden

Samen maken we de Gemeente Epe mooi

Het bestuur:

Het bestuur kent leden uit diverse geledingen die allemaal hun expertise meebrengen.

Hans Valant

Ondernemers, Vaassen

Jan-Lowin Ijzerman

Marketing/ICT, initiator Oene

Agnes Jeths

secretariaat/initiator, Epe, DB/secretaris

Martin Lokhorst

Kwartiermaker, Ondernemersvereniging, DB/voorzitter

Wilma Stokkink

VVV, Algemeen

Wouter van Reeven

Verblijfsrecreatie/ICT, Epe

Frits Smit