image descriprion

Lezing Albert Corporaal Natuur en ontwikkelingen in het ijsseldal.

Op donderdag 16 mei 2019 geeft Albert Corporaal, gepensioneerd ecoloog, een lezing over de natuur en ontwikkelingen in het IJsseldal. De IJssel is pas vanaf de eerste helft van de Middeleeuwen de rivier zoals we die nu kennen, tot ongeveer 1850 vol met riviereilanden, zandbanken en droogvallende oevers en diepe slijpgeulen. En bedijkt is die eerst aan de Overijsselse kant en pas 150 jaar later aan de Gelderse. Het hele Gelderse gebied was één groot bevloeiingsgebied dat in ons land haar weerga niet kende. Hij zal u meenemen door de geschiedenis van de Gelderse kant van het IJsseldal wat betreft landschap en natuur. U krijgt zicht op wat er zoal verdween (heel veel), bleef en er bij lijkt te komen: daaronder zijn er toevalligheden, maar er lijken ook veel ‘blijvers’ onder te zitten. Heeft dat te maken met ons handelsverkeer en reislust of is het veranderende klimaat hieraan ook debet? Zijn onze rivieren afvoergeul voor extremen hoogwaters of gaan we toch ’s zomers extreme laagwaters meemaken. Krijgen we echt de forse buien die onze straten gaan blank zetten en zit Oene wel hoog en droog genoeg. Heeft u ook zulke vragen of wellicht heel goede suggesties, dan moet u gaan komen.

Contactgegevens

Cultuur Historisch Museum Oene

Houtweg 40
8167 Oene
https://www.museumoene.nl/

Wanneer

Prijzen

De toegang is vrij, echter een vrijwillige bijdrage wordt wel op prijs gesteld.