Samen met de horeca en andere ondernemers bedacht de gemeente Epe een plan voor de kernen van Epe en Vaassen. Die worden tijdelijk voetgangersgebied. 100% wild én 100% veilig. Bij de VVV is een gratis plattegrondje af te halen met daarop de parkeerplaatsen en de informatie over het voetgangersgebied.

Centrum Epe en Vaassen wordt tijdelijk voetgangersgebied

Vanaf 1 juni, worden het centrum van Epe en het centrum van Vaassen voetgangersgebieden. Direct hieronder staat precies benoemd welke straten het betreft. Deze nieuwe inrichting van de beide centra is een tijdelijke maatregel. Deze geldt zolang de VNOG-noodverordening van kracht is.

In Epe wordt het tijdelijke voetgangersgebied:

  • de Hoofdstraat vanaf de kruising met de Pastoor Somstraat tot aan de Emmastraat;
  • de Beekstraat vanaf de kruising met de Willem Tellstraat in de richting van de Hoofdstraat;
  • de Markt vanaf de kruising met de Brinklaan. Daar is het eerste deel tot en met de Verbindingsweg nog wel bereikbaar voor bestemmingsverkeer.

In Vaassen wordt het tijdelijke voetgangersgebied:

  • de Dorpsstraat na de kruising met de Vicarieweg tot aan de kruising met de Kosterstraat;
  • het Marktplein vanaf de Torenstraat.

De rijbaan wordt looproute

In de beide voetgangersgebieden lopen voetgangers vanaf 1 juni aanstaande over de rijbaan. Deze looproute is tweerichtingsverkeer en is aangegeven met blauwe lijnen op de grond. Net als in het gewone verkeer houdt iedereen rechts. De rijbaan blijft toegankelijk voor de hulpdiensten. Ook is de rijbaan nog beschikbaar voor laden en lossen voor de winkels en de horeca.

De centra blijven bereikbaar. Extra fietsenstallingen

Door de centra zo in te richten kunnen we ons houden aan de 1,5 meter afstand. Zowel op de looproutes als op de terrassen. Om de beide centra en de winkels en terrassen goed bereikbaar te houden komen er extra fietsenstallingen. De parkeerterreinen blijven open. Ook het openbaar vervoer blijft rijden langs de gebruikelijke routes.

Klik hier voor meer info